Doplňkové vzdělávací aktivity

Veselé pískání – Pískání na flétničku má dobrý vliv na dýchání dětí, snižuje respirační onemocnění.
Práce s keramikou – Děti si osvojí práci s pomůckami a nástroji k práci s keramickou hlínou, s hlínou samotnou.
Logopedické chvilky – Určeno pro děti, kterým činí potíže správná výslovnost některých hlásek.
Sportování – dle aktuální nabídky tenis, bruslení, plavání, lyžování, golf.