Aktuality

Přijímání dětí na školní rok 2023/24.

Informace pro rodiče, kteří mají zájem o podání

Žádosti o přijetí dítěte

na školní rok 2023/2024.

Termíny pro podání Žádosti na všechny tři naše mateřské školy jsou 10. a 11. května 2023. Další podrobné informace a termín „Návštěvního dne“ budou zde zveřejněny v první polovině dubna.