Celoroční plán akcí 2023/2024

 • Polodenní naučný výlet nebo exkurze (dle vzdělávacích témat, nabídky)
 • Mikulášské dopoledne pro děti
 • Aktivity ke Dni Země (duben)
 • Celodenní výlet do Beskyd (jaro – léto)
 • Týdenní ozdravný pobyt dětí v přírodě (jaro – léto)
 • Zábavné dopoledne ke Dni dětí
 • Návštěvy divadelních představení a kina v DKMO
 • Pohádková představení zájezdových divadel v mateřské škole
 • Návštěva knihovny s programem (průběžně)
 • Návštěva DDM (Spirála – speciální třídy)
 • Návštěvy výstavní síně Těšínského muzea s programem (průběžně)
 • Výchovně – vzdělávací den s policií, hasiči, záchrannou službou
 • Výchovně vzdělávací program ve Světě techniky Ostrava
 • Seznámení se sporty

– bruslení (říjen – prosinec)
– plavání (leden – březen)
– tenis (duben – červen)

Pro rodiče a s rodiči

 • Přejeme maminkám
 • Rozloučení s předškoláky